INERTIA 
science
 


Inertia AB Clinical Science är ett konsultföretag som erbjuder tjänster och lösningar vid utförandet av kliniska studier i den tidiga explorativa fasen samt i utvecklingsfas. Vi vänder oss till universitetssjukhusen samt till små och medelstora företag inom life science. Inertia AB Clinical Science står för hög vetenskaplig kvalitet och kompetens.


Inertia AB Clinical Science erbjuder förutom resursförstärkning vid planeringen, genomförandet och rapportering av kliniska studier även föreläsningar och rådgivning.


Företaget ligger inom Sahlgrenska Science Park, i Göteborg.


Klicka på någon av länkarna i övre högra hörnet eller länken nedan för att läsa mer om oss.


Mer...

Välkommen