INERTIA 
scienceHomesv.html
 


Inertia AB Clinical Science erbjuder rådgivning, föreläsningar och praktisk hjälp att genomföra kliniska humanstudier. Detta kan omfatta studieprotokoll, ansökningar till myndigheter eller sammanställning av klinisk rapport. Vi erbjuder också kompetens kring akademiska kliniska studier och studier i tidig explorativ fas. Våra kunder omfattar såväl startupbolag som mera etablerade bolag inom life science sfären.


Inertia AB Clinical Science bedriver också klinisk prövningsverksamhet och kan erbjuda utbildning av studiepersonal.


Vårt kontor finns inom Sahlgrenska Science Park i Göteborg.

Om oss